RSB i media

God Morgen Norge TV2: Om Rock Steady Boxing i Norge 

Sykepleien: Om parkinson og boksing i Sykepleierforbundets magasin

NRK: Om Rock Steady Boxing i Norge 

NRK Østlandet:  Boksing mot parkinson

NRK og TV2++: Rock Steady Boxing passer også for de eldre

NRK: Extrastiftelsen støtter Rock Steady Boxing Norge

Extrastiftelsen: Slår tilbake mot Parkinson

Vårt Oslo: Møter opp hos Oslo Bokseklubb for å gi parkinson en på tygga

Bergens Tidende: Atle (63) bremser parkinsonsymptomene med boksing

CBS News: Boxing program trains patients to beat parkinsons

Rock Steady Boxing Oslo: Tur til Hellas sommeren 2018

Rock Steady Boxing Study – University of Indianapolis: https://www.youtube.com/watch?v=xZjls0yrZ8o&ab_channel=RockSteadyBoxing